Skip to main content

Từ thứ 2, ngày 17 tháng 1 sẽ học trực tuyến tất các các giờ

Ngày 13 tháng 1 năm 2022

Gửi các bạn học sinh đang theo học tại Ehle

Học viện Ehle
Hiệu trưởng Hagihara Daisaku

Từ thứ 2, ngày 17 tháng 1 sẽ học trực tuyến tất các các giờ

Trong phủ Osaka, biến chủng Corona mới đang lan rộng với tốc độ cao. Chủng gốc Omicron đang lan rộng trong thành phố. Lần này, nhiều bệnh nhân có biểu hiện bệnh nhẹ, không có biểu hiện bệnh, trong lúc chưa nhận ra thì virus đang lan rộng. Với tư cách nhà trường, để bảo đảm an toàn sức khỏe của học sinh, từ thứ 2, ngày 17 tháng 1 trở đi, tổ chức mọi giờ học dưới hình thức trực tuyến theo quy định dưới đây:

  1. 1 Tổ chức mọi giờ học dưới hình thức trực tuyến. Học sinh không tới trường, hãy học tất cả các tiết học trực tuyến tại nhà. Quy định tính điểm chuyên cần cho các giờ học trực tuyến giống như bây giờ.
  2. 2 Có thể đến trường vì mục đích các nhân như yêu cầu cấp giấy chứng nhận, trao đổi lộ trình học tập, Hãy hết sức cẩn thận sự lây nhiễm rồi đến trường. Làm ơn đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng.
  3. 3 Sẽ xem xét tình ngưng lây lan trong phủ Osaka, xem xét về việc mở lại giờ học thông thường rồi liên lạc với học sinh vào thời kỳ đó.
  4. 4 Làm ơn chấp hành triệt để đối sách phòng chống lây nhiễm. Trường hợp bị nhiễm bệnh, nhất định hãy liên lạc ngay với nhà trường.

Hết

© 2019 EHLE INSTITUE OF OSAKA.