Skip to main content

Thông báo về việc giảng dạy trực tiếp theo hình thức xen kẽ

Ngày 22 tháng 6 năm 2021

Kính gửi các giáo viên , nhân viên và học sinh học viện Ehle

Học viện Ehle Hiệu trưởng Daisaku Hagihara

Thông báo về việc giảng dạy trực tiếp theo hình thức xen kẽ

Hiện nay sau khi xem xét về tình hình dịch Covid , đã có quyết định gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại thành phố Osaka. Vì thế nhà trường quyết định bắt đầu giảng dạy TRỰC TIẾP theo lịch như sau :

  TỪ THỨ 5 NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2021 BẮT ĐẦU GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP THEO HÌNH THỨC XEN KẼ (một nửa lên lớp một nửa trực tuyến).

① Học sinh hãy tham gia tiết học theo lịch đến trường đã được quy định. ② Về quy tắc và những lưu ý về việc tham gia học trực tiếp, đã có thông báo từ tháng 4. Tuy nhiên nhà trường sẽ đăng thông báo lại trên trang chủ nên học sinh cần kiểm tra lại một lần nữa. Hết.

© 2019 EHLE INSTITUE OF OSAKA.