Skip to main content

Thông báo về Hình thức học tập sau khi gỡ bỏ lệnh thông báo tình trạng khẩn cấp

Ngày 18 tháng 6 năm 2021

Gửi toàn thể giáo viên và học sinh học viện Ehle

Hiệu trưởng Hagihara Daisaku

THÔNG BÁO VỀ HÌNH THỨC HỌC TẬP SAU KHI GỠ BỎ LỆNH THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

Hiện nay, trong phủ Osaka đang được thông báo tình trạng khẩn cấp nhưng lệnh sẽ được gỡ bỏ vào ngày 20.Tiếp đó, phát lệnh “ Biện pháp trọng yếu phòng tránh lây nhiễm tràn lan”. Về lệnh này, sau khi xác nhận nội dung chỉ thị từ phủ Osaka cho các trường và có lệnh chính thức, trong khả năng cho phép sẽ nhanh chóng mở lại hình thức “giảng dạy kết hợp”.

Ứng với hình thức “ giảng dạy kết hợp”, sẽ mở lại khi đã tạo đủ thời gian chuẩn bị, đủ thông tin, kiến thức cho giáo viên và học sinh.

Với lý do đó, giáo viên và học sinh tạm thời tiếp tục học tập, giảng dạy trực tuyến như trước, bên cạnh đó, làm ơn tiến hành chuẩn bị cho việc “giảng dạy kết hợp”. Sau khi có quyết định chính thức, sẽ nhanh chóng thông báo cho giáo viên và học sinh nên mong quý vị chờ đợi trong chốc lát.

Hết

© 2019 EHLE INSTITUE OF OSAKA.