Skip to main content

Về hình thức lên lớp từ tháng 10

Ngày 25 tháng 9 năm 2021

Gửi giáo viên, học sinh học viện Ehle

                                                         Học viện Ehle

Hiệu trưởng Hagihara Daisaku

Về hình thức lên lớp từ tháng 10

Từ tháng 10, giờ học của kỳ sau sẽ bắt đầu. Hiện nay, phủ Osaka, dưới danh nghĩa là đối sách chống lây nhiễm chủng Corona mới, đang ban bố tình trạng khẩn cấp nhưng trong chính phủ, cơ quan hành chính sẽ xem xét gỡ bỏ lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp. Sẽ đưa ra kết luận vào ngày 28 tháng 9. Với lý do đó, hình thức lên lớp từ tháng 10 đã được quyết định như dưới đây:

  1. Ngày 28 tháng 9, nếu có quyết định gỡ bỏ lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp thì từ thứ 2, ngày 11 tháng 10 trở đi sẽ mở lại hình thức giảng dạy “kết hợp giữa hình thức giảng dạy trực tuyến và giảng dạy trực tiếp”.
  2. Bất kể quyết định ngày 28 tháng 9 như nào đi nữa, từ thứ 6, ngày 1 tháng 10 đến thứ 6, ngày 8 tháng 10, sẽ tiếp tục hình thức giảng dạy trực tuyến toàn diện.
  3. Căn cứ theo quyết định ngày 28 tháng 9, sẽ thông báo về việc mở lại hình thức giảng dạy kết hợp vào ngày 29 tháng 9.
  4. Quy định tham gia lớp học trực tuyến toàn phần, lớp học kết hợp vẫn giống như từ trước đến nay.

Hết

© 2019 EHLE INSTITUE OF OSAKA.