Skip to main content

Giới thiệu về Khóa học

Khóa Luyện thi thông thường


General SCHOOL PREPARATORY COURSE

3 điểm giúp ước mơ thành hiện thực


Những đối sách thi đỗ N1, N2 kỳ thi Năng lực tiếng Nhật

Vốn rất hữu ích cho tiến học hay tìm việc làm.

Nâng cao thành tích trong kỳ thi EJU

với những bạn muốn vào đại học

Tư vấn và chỉ đạo tiến lộ

đúng với mục tiêu đặt ra.

Nội dung giờ học ※Sơ cấp là tiếng Nhật Tổng hợp


Tên môn học Nội dung
Đọc hiểu Trau dồi kỹ thuật từ năng lực đọc hiểu cơ bản đến đọc nhanh, đọc tinh trình độ cao cấp. Bao gồm cả việc luyện thi cho các kỳ thi.
Văn phạm Trau dồi khả năng đọc hiểu những mẫu ngữ pháp từ cơ bản đến ứng dụng nâng cao. Bao gồm cả việc luyện thi cho các kỳ thi.
Từ vựng Trau dồi vốn từ vựng dùng trong giáo trình học tập hay trình độ N3, N2, N1 của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Bao gồm cả việc luyện thi cho các kỳ thi.
Nghe hiểu Đáp ứng năng lực nghe hiểu từ luyện tập cơ bản đến kiểu nghe hiểu của kỳ thi năng lực tiếng Nhật và kỳ thi EJU.
Hội thoại Trau dồi khả năng hội thoại từ hội thoại cơ bản thường ngày đến hội thoại cao cấp như đến thuyết minh sự vật, thuyết phục, nói lên ý kiến, v.v…
Tác văn (Sơ trung cao cấp) Trau dồi khả năng tác văn từ việc cơ bản là xem trọng câu cú, từ vựng cho đến khả năng biểu hiện như cấu trúc bài, v.v…
Những hoạt động tổng hợp (Nghiên cứu địa phương, Lễ công bố kết quả)
Tổ chức các hoạt động liên đới nhằm duy trì hoạt động với mực đích giao lưu địa phương và nghiên cứu địa phương, và từ đó phát biểu thành quả nghiên cứu học tập tiếng Nhật của từng học kỳ. Mỗi học kỳ có những cách khác nhau.
・Hội thảo chuyên đề học lên
・Định hướng nghề nghiệp
Phát hiện ra con đường thích hợp nhất với bản thân, đồng thời sẽ nhận được gợi ý nhằm đạt được mục tiêu đặt ra.

Lịch học ví dụ


Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 9:00-9:45 Văn phạm Văn phạm Văn phạm Từ vựng Từ vựng
2 9:50-10:35 Văn phạm Văn phạm Văn phạm Từ vựng Từ vựng
3 10:45-11:30 Đọc hiểu Đọc hiểu Đọc hiểu Viết văn Hội thoại
4 11:35-12:20 Đọc hiểu Đọc hiểu Đọc hiểu Viết văn Hội thoại
5 12:20-13:25 Nghỉ trưa
6 13:25-14:10 Nghe hiểu Nghe hiểu Nghe hiểu
7 14:15-15:00 Hoạt động tổng hợp (chẳng hạn luyện thi) ・Hội thảo chuyên đề học lên
・Định hướng nghề nghiệp
Hoạt động tổng hợp (chẳng hạn luyện thi)

Đại học sư phạm OsakaThi đỗ

NGUYEN QUANG DUY

Đại học TenriThi đỗ

LE THUC ANH

Đại học Osaka SangyoThi đỗ

LE THI HUONG GIANG

Đại học Quốc tế HagoromoThi đỗ

DO THI THU HANG

Đại học ShizuokaThi đỗ

NGUYEN HOANG SON

Đại học sư phạm OsakaThi đỗ

TRAN TRI BAO

Đại học FukushimaThi đỗ

PHAM THUAN NHAN

Đại học tỉnh lập Fukui Thi đỗ

NGUYEN THANH HANG

© 2019 EHLE INSTITUE OF OSAKA.