Skip to main content

Ký túc xá

Ký túc xá của EHLE và những khu nhà trọ EHLE liên kết thì an tâm, an toàn, tiện lợi Nơi ở hoàn hảo là nền tảng cuộc sống sinh viên

DORMITORY

Ngoài ra còn có những nhà trọ khác bên ngoài nhà trường có thể giới thiệu .


 • Yuso Kaikan
  (Ký túc xá nữ)
  YUSO KAIKAN (FEMALE DORM)
 • Yuso Kaikan
  (Ký túc xá nam)
  YUSO KAIKAN (MALE DORM)
 • Kasugasho (Nam)
  KASUGA-SO (MALE DORM)
 • Kasugasho (Nam)
  KASUGA-SO (MALE DORM)

  Ký túc xá

  Ehle’s Dormitories


  Yuso Kaikan (Ký túc xá nữ) 
       Yuso Kaikan (Female dorm)


  ■ hí ký túc xá(tiền phí tương ứng với 1 người)
  ■Price for Long-Term Students (per person)

  Đi bộ đến trường 5 phút/ Có trang bị đồ dùng sinh hoạt/ Buổi tối có người quản lý trực
  5 minutes to school on foot/furnished/superintendent on duty at night

  Kiểu phòng
  Room type
  Giá phòng
  Rent
  Trang thiết bị※①
  Facility fee※①
  Tiền bảo chứng※②
  Deposit ※②
  Tiền vào nhà※③
  Registration fee※③
  Tổng cộng chi phí※④
  Initial cost total at move-in※④
  6 tháng
  For 6 months
  6 tháng
  For 6 months
  Chỉ có lần đầu tiên
  First time only
  Tổng cộng chi phí 6 tháng
  6 months – contract
  Phòng 2 ngườiA
  2 beds A
  220,000YEN 40,000YEN 10,000YEN 30,000YEN 300,000YEN
  Phòng 2 ngườiB
  2 beds B
  200,000YEN 280,000YEN
  Phòng 3 ngườiA
  3 beds A
  200,000YEN 280,000YEN
  Phòng 3 ngườiB
  3 beds B
  180,000YEN 260,000YEN
  Phòng 4 ngườiA
  4 beds A
  170,000YEN 250,000YEN
  Phòng 4 ngườiB
  4 beds B
  150,000YEN 230,000YEN
  Phòng 6 ngườiA
  6 beds A
  140,000YEN 220,000YEN

  ※Trường hợp ra khỏi ký túc xá trong thời gian còn hợp đồng thì không hoàn tiền chi phí lại.
  ※No fees will be refunded in case of move-out during the contract term.
  ※Số tiền ghi trên ứng với thời điểm hiện tại tháng 8 năm 2020. Cũng có trường hợp số tiền được thay đổi.。
  ※The fees above are as of end of May 2020 and might be changed.

  Yuso Kaikan (Ký túc xá nam)
       Yuso Kaikan (Male dorm)


  ■ Phí ký túc xá(tiền phí tương ứng với 1 người)
  ■Price for Long-Term Students (per person)

  Đi bộ đến trường 3 phút / Có trang bị đồ dùng sinh hoạt / Có nhân viên thường trực và hộ trợ
  3 minutes to school on foot/furnished/superintendent patrols

  Kiểu phòng
  Room type
  Giá phòng
  Rent
  Trang thiết bị※①
  Facility fee※①
  Tiền bảo chứng※②
  Deposit ※②
  Tiền vào nhà※③
  Registration fee※③
  Tổng cộng chi phí※④
  Initial cost total at move-in※④
  6 tháng
  For 6 months

  For 6 months
  Chỉ có lần đầu tiên
  First time only
  Tổng cộng chi phí 6 tháng
  6 months – contract
  Phòng 2 người
  2 beds
  190,000YEN 40,000YEN 10,000YEN 30,000YEN 270,000YEN

  ※Trường hợp ra khỏi ký túc xá trong thời gian còn hợp đồng thì không hoàn tiền chi phí lại.
  ※No fees will be refunded in case of move-out during the contract term.
  ※Số tiền ghi trên ứng với thời điểm hiện tại tháng 8 năm 2020. Cũng có trường hợp số tiền được thay đổi.
  ※The fees above are as of end of May 2020 and might be changed.

  Ký túc xá liên kết

  Affiliated Residences


  Kasugasho (Nam)
      Kasuga-So (Male dorm)


  ■ Phí ký túc xá(tiền phí tương ứng với 1 người)

  Đi bằng xe đạp đến trường 15 phút / Phòng 1 người / Có trang bị đồ dùng sinh hoạt / Có người quản lý trực

  Kiểu phòng Giá phòng Trang thiết bị※① Tiền bảo chứng※② Tiền vào nhà※③ Tổng cộng chi phí※④
  6 tháng 6 tháng Chỉ có lần đầu tiên Tổng cộng chi phí 6 tháng
  Phòng 1 ngườiA 270,000YEN 40,000YEN 10,000YEN 30,000YEN 350,000YEN
  Phòng 1 ngườiB 240,000YEN 40,000YEN 10,000YEN 30,000YEN 320,000YEN

  ※Trường hợp ra khỏi ký túc xá trong thời gian còn hợp đồng thì không hoàn tiền chi phí lại.
  ※Số tiền ghi trên ứng với thời điểm hiện tại tháng 8 năm 2020. Cũng có trường hợp số tiền được thay đổi.

  ※Ký túc xá Kasugasho phòng 1 người ở ( 6 chiếu) có 13 phòng và phòng 1 người ở B ( 4 chiếu rưỡi) có 2 phòng, tổng cộng là 15 phòng.
  ※There are 15 private rooms at Kasuga-So ; 13 Normal type (9.9㎡) rooms, 2 Type B (7.4㎡) rooms.

  Những chi phí khác (chung trong toàn ký túc xá) 
      Other fees (All housing)


  Bộ chăn đệm【mua】 ( chăn, đệm lót, gối, tấm trải ) 
  Bedding【Purchase】 (Comforter, mattress, pillow, and sheet)
  13,000YEN Hãy trả trước tiền bộ chăn nệm cùng với chi phí ký túc xá. Giá bán sau khi đến Nhật là 14,000yên, vì số lượng có hạn nên cũng có trường hợp là không thể chuẩn bị được.
  Fee for bedding must be paid in advance along with the dorm payment. The purchase price after arrival will be 14,000 yen, also, it cannot be guaranteed because the stock it limited.

  Thời hạn hợp đồng 
      Contract Term


  • Thời gian hợp đồng là thời gian từ ngày đến Nhật cho đến ngày ra khỏi ký túc xá. Ra khỏi ký túc xá giữa chừng khi còn trong thời hạn hợp đồng thì sẽ không hoàn lại chi phí. 
   ・The contract term is from the date of arrival to the date of move-out.
  • Bạn nào có nguyện vọng muốn gia hạn ký túc xá thì 1 lần gia hạn là 6 tháng. Trong trường hợp này, cần phải chi trả tiền phòng và tiền cơ cở vật chất. 
   ・It is possible to extend the stay on a 6-month basis. In that case, the rent and the facility fee will be charged.

  Cách đăng ký
      Notification


  • Tiến hành đăng ký theo bảng hướng dẫn riêng và nộp đầy đủ học phí kỳ đầu đúng thời gian quy định.
  • Vì sẽ giữ phòng theo thứ tự nộp phí, nên nếu trong trường hợp gửi trễ, có khả năng sẽ không còn phòng.
  • ※①Bao gồm chi phí (điện, gas, nước, internet) của số tháng hơp đồng (6 tháng). Trường hợp sử dụng vượt quá định mức quy định sẽ bị thu thêm phần chi phí quá định mức. Trường hợp không chi trả sẽ trừ vào tiền bảo chứng khi ra khỏi phòng.
  • ※②Tiền bảo chứng toàn ký túc xá (10.000 yên) khi trả phòng sẽ được hoàn lại nếu trang thiết bị, phòng ở không bị hư hao, tổn thất hoặc là bị dơ.
  • ※③Phí vào ký túc xá (khi chuyển đến ở) nếu gia hạn ở tiếp sẽ không phải chi trả. Bao gồm cả bảo hiểm hỏa hoạn. Không hoàn tiền lại.
  • ※④Phí ký túc xá (chi phí thuê phòng ở) phải thanh toán 1 lần, không được trả góp.
  • ※⑤Ký túc xá Seiko Haitsu chỉ ở được 6 tháng. Sau 6 tháng không gia hạn tiếp được.
  • ※⑥Ký túc xá Kasugasho phòng 1 người ở ( 6 chiếu) có 13 phòng và phòng 1 người ở B ( 4 chiếu rưỡi) có 2 phòng, tổng cộng là 15 phòng.

  © 2019 EHLE INSTITUE OF OSAKA.