Skip to main content

Về hình thức lên lớp từ tháng 10( Quyết định)

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

Gửi học sinh, giáo viên học viện Ehle

Học viện Ehle

Hiệu trường Hagihara Daisaku

Về hình thức lên lớp từ tháng 10( Quyết định)

Từ tháng 10, giờ học của kỳ sau sẽ bắt đầu. Từ ngày 30 tháng 9, sẽ dỡ bỏ lệnh ban bổ khẩn cấp trên toàn quốc. Lớp học của kỳ sau sẽ diễn ra theo dự định, từ thứ 2 ngày 11 tháng 10, thực hiện giảng dạy “kết hợp giữa hình thức giảng dạy trực tuyến và giảng dạy trực tiếp”. Đến thứ 6 ngày 8 tháng 10, sẽ học trực tuyến toàn phần.

  1. Từ 11 tháng 10 trở đi, làm ơn đến trường theo liên lạc của từng khoa về lịch tới trường của hình thức giảng dạy kết hợp.
  2. Quy định tính điểm chuyên cần của lớp học kết hợp gồm đến trường học trực tiệp, học trực tuyến tại nhà vẫn giống như từ trước đến nay.
  3. Trường hợp đến trường tham gia lớp học, làm ơn tiếp tục thực hiện đối sách phòng chống lây nhiễm. Ở cửa chính, thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn. Làm ơn hãy đeo khẩu trang. Ngoài ra, khi ăn trưa, làm ơn không trò chuyện khi ăn.

Hết

© 2019 EHLE INSTITUE OF OSAKA.