Skip to main content

Thông báo về lịch học năm 2020 (Thông báo 2)

Ngày 3 tháng 4 năm 2020
Học viện EHLE

Ngày 2 tháng 4 , trường đã nhận được thông báo kéo dài lịch nghỉ học cho tới ngày 6 tháng 5 đối với các trường Quốc lập . Thông báo này được quyết định từ cuộc họp đối sách tổng bộ về phòng chống virus CORONA chủng mới (COVID-19) của Phủ OSAKA. Mặc dù Học viện EHLE là trường tư lập, tuy nhiên để phòng chống sự lan rộng truyền nhiễm COVID-19 giữa giáo viên, nhân viên và học sinh nên nhà trường quyết định sẽ tạm ngừng các sự kiện đã công bố trước đó đồng thời sẽ dời lại thời gian bắt đầu lịch học kỳ mới.

Các sự kiện tạm ngừng bao gồm:

【Khoa thương mại quốc tế】

 • Ngày 9 tháng 4 (thứ 5)  Thi phân lớp cho học sinh năm 2
 • Ngày 14 tháng 4 (thứ 3)  Thi phân lớp cho học sinh mới
 • Ngày 21 tháng 4 (thứ 3)  Phát biểu phân lớp
 • Ngày 22 tháng 4 (thứ 4)  Bắt đầu lịch học

【Khoa giao tiếp quốc tế】

 • Ngày 9 tháng 4 (thứ 5)  Thi phân lớp cho học sinh năm 2
 • Ngày 13 tháng 4 (thứ 2)  Thi phân lớp cho học sinh mới
 • Ngày 21 tháng 4 (thứ 3)  Phát biểu phân lớp
 • Ngày 22 tháng 4 (thứ 4)  Bắt đầu lịch học

【Khoa tiếng Nhật ứng dụng】

 • Ngày 9 tháng 4 (thứ 5)  Thi phân lớp cho học sinh năm 2, buổi định hướng (Orientation)
 • Ngày 10 tháng 4 (thứ 6)  Thi phân lớp cho học sinh mới
 • Ngày 21 tháng 4 (thứ 3)  Phát biểu phân lớp, buổi định hướng (Orientation) cho học sinh mới
 • Ngày 22 tháng 4 (thứ 4)  Bắt đầu lịch học

【Khoa tiếng Nhật】

 • Ngày 14 tháng 4 (thứ 3) Bắt đầu lịch học cho học sinh hiện đang học tại trường

 Trường đang dự định bắt đầu lịch học cho học kỳ mới từ ngày 7 tháng 5. Trong khoảng thời gian cho đến khi bắt đầu học kỳ mới, để xác nhận tình trạng sức khỏe của học sinh cũng như chỉ đạo về việc tự học tại nhà trong suốt thời gian nghỉ học, nhà trường đang xem xét đưa ra các biện pháp đối ứng phù hợp, ví dụ như cho học sinh đến trường một ngày một tuần,… Những nội dung cụ thể nhà trường sẽ thông báo lại trên trang chủ của học viện EHLE nên các bạn chú ý theo dõi thường xuyên nhé.

Ngoài ra, nhà trường đang xem xét đối ứng với những học sinh gặp khó khăn trong việc trở lại Nhật sau khi về nước.

© 2019 EHLE INSTITUE OF OSAKA.