Skip to main content

Những Hồ sơ cần thiết để đăng ký Visa

Hồ sơ cần nộp (Nộp cho Trường cùng với 20,000 Yên Phí tuyển sinh)

【Hồ sơ học viên cần chuẩn bị】

(Chú ý:Hồ sơ có sự khác nhau tùy vào quốc gia. Hãy liên hệ để biết thêm chi tiết)

Hồ sơ cần chuẩn bị Những điểm lưu ý
1.8 tấm hình (3cm×4cm) Là ảnh chụp trong vòng 3 tháng gần nhất. Ở mặt sau ảnh phải viết Họ tên, ngày sinh và quốc tịch
2.Hồ sơ nhập học Hồ sơ nhập học
3.Lý lịch cá nhân Mẫu chỉ định
※ Địa chỉ của Trường học, nơi làm việc cần viết đến đến đơn vị số nhà
4.Bằng tốt nghiệp Trường xuất thân cuối cùng Bản gốc Bằng tốt nghiệp Trường học xuất thân cuối cùng
5.Bảng thành tích học tập tại Trường xuất thân cuối cùng Bản gốc Bảng thành tích học tập tại Trường học xuất thân cuối cùng
6.Bản photo Hộ chiếu Những bạn có Hộ chiếu thì nộp tất cả những trang có ghi thông tin.
7.Bản giao ước Mẫu chỉ định
8.Bản giải trình tái đăng ký
Chỉ với trường hợp tái đăng ký du học )
Mẫu chỉ định
※Hãy nộp những hồ sơ dưới đây ứng với từng đối tượng
Ⅰ. Bằng tốt nghiệp tiểu học và Đơn giải trình lý do năm nhập học không đúng tuổi quy đinh
(Đối với người có năm nhập học tiểu học khác tuổi quy định)
Hãy nộp Đơn giải trình lý do, bản gốc Bằng tốt nghiệp tiểu học, bản photo Sổ nhật ký cuộc sống,…
Ⅱ.Giấy xác nhận đang đi học và Bảng thành tích học tập
(Đối với bạn đang học Đại học,…)
Những bạn đã nghỉ học rồi thì nộp Giấy xác nhận thời gian học tại trường, Giấy xác nhận thôi học,…
Ⅲ. Giấy xác nhận công việc hiện tại (Đối với bạn hiện tại đang làm việc) 
Nếu có dự định quay lại làm việc, hãy đính kèm Giấy xác nhận dự định quay lại làm việc
Là giấy xác nhận được phát cấp bởi nơi làm việc, có ghi đầy đủ khoảng thời gian làm việc, chức vụ, nội dung công việc đảm nhận. Giấy xác nhận nên sử dụng LetterHead (Giấy tiêu đề) của công ty.
Ⅳ. Giấy xác nhận thôi việc
(Nếu là người có kinh nghiệm đi làm trước đây)
Giấy xác nhận tất cả các nơi làm việc trước đây. Cần ghi đầy đủ thời gian làm việc, chức vị, công việc đảm nhận,…
Giấy xác nhận nên sử dụng LetterHead (Giấy tiêu đề) của công ty.
Ⅴ.Giấy xác nhận thời gian học tiếng Nhật.
(Những bạn học ở trung tâm tiếng Nhật)
Những bạn đã từng học tiếng Nhật ở Trung tâm giáo dục tiếng Nhật ở nước ngoài thì hãy nộp Giấy xác nhận tham gia lớp học được cấp bởi Trung tâm giáo dục đó.

【Hồ sơ của người bão lãnh tài chính chuẩn bị】


Hồ sơ chuẩn bị Chú ý
1.Giấy bảo lãnh tài chính Mẫu chỉ định
2.Giấy tờ chứng minh quan hệ với người có nguyện vọng du học Hộ khẩu, Giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân tộc, ví dụ Giấy thường trú,..
3.Giấy xác nhận nghề nghiệp Giấy xác nhận nghề nghiệp hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh công ty,…
4.Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng Giấy xác nhận có tỷ giá tiền tệ tại địa phương
5.Giấy xác nhận thu nhập và chứng nhận nộp thuế Là giấy tờ được phát hành bởi Cơ quan thuế địa phương

(Chú ý:Đối với những bạn đăng ký từ Việt Nam và Trung Quốc đại lục thì hãy liên lạc với Trường hoặc Trung tâm du học)

【Trường hợp người bảo lãnh tài chính đang sinh sống ở Nhật】

Hồ sơ chuẩn bị Chú ý
1.Giấy bảo lãnh tài chính Mẫu chỉ định. Hãy ghi rõ chi tiết quá trình việc nhận làm người bảo lãnh tài chính.
Nếu không thể ghi hết nội dung vào mẫu chỉ định thì hãy đính kèm thêm bản khác.
2.Hồ sơ chứng minh quan hệ với người có nguyện vọng du học Trường hợp quan hệ với người có nguyện vọng du học là người trong gia đình, hãy làm rõ mối quan hệ thân tộc bằng Sổ hộ khẩu hoặc Giấy thường trú,…
※Nếu là Trung Quốc đại lục thì phải nộp Giấy công nhận quan hệ thân tộc
Nếu mối quan hệ với người có nguyện vọng du học là mối quan hệ trên công việc hoặc quan hệ cá nhân,… thì hãy tham khảo kỹ tài liệu Hồ sơ đăng ký nhập học và Điểm lưu ý khi nộp Hồ sơ
3.Giấy xác nhận thu nhập Người lao động làm công ăn lương thì nộp Giấy xác nhận thu nhập do Cơ quan hành chính cấp, hoặc Phiếu tổng kết thu nhập và nộp thuế
Người khai báo thu nhập phải nộp 1 trong các giấy tờ sau: Xác nhận thu nhập được cấp bởi Tổng cục thuế, hoặc Phiếu kê khai thuế (có đóng dấu của Tổng cục thuế) .
4.Giấy xác nhận công việc Nhân viên công ty cần có Giấy xác nhận công việc được cấp bởi giám đốc của công ty.
Người tự kinh doanh/Người kinh doanh doanh nghiệp cần một trong những giấy tờ sau:Bản sao Sổ đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh, Phiếu kê khai thuế (có ghi đầy đủ Tên tòa nhà, Tên công ty) .
5. Giấy thường trú, hoặc Giấy giải trình các mục kê khai trên Phiếu đăng ký người nước ngoài Là giấy có ghi tất cả thành viên trong gia đình
6.Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng Giấy xác nhận số dư được tính bằng Yên, đứng tên của người bảo lãnh tài chính.

© 2019 EHLE INSTITUE OF OSAKA.