Skip to main content

THÔNG BÁO VỀ THỜI ĐIỂM CHUYỂN TỪ GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TOÀN BỘ SANG GIẢNG DẠY KẾT HỢP

Ngày 30 tháng 4 năm 2021

Gửi học sinh và giáo viên học viện Ehle

Học viện Ehle
Hiệu trường Hagihara Daisaku

THÔNG BÁO VỀ THỜI ĐIỂM CHUYỂN TỪ GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TOÀN BỘ SANG GIẢNG DẠY KẾT HỢP

Hiện nay, dựa theo yêu cầu của tuyên bố tình trạng khẩn cấp và sự lây lan của chủng Corona mới trên diện rộng trong khu vực phủ Osaka, nhà trường sẽ dừng hình thức giảng dạy kết hợp giữa giảng dạy trực tuyến với giảng dạy trực tiếp, thực hiện việc giảng dạy trực tuyến toàn bộ.

Việc mở lại hình thức giảng dạy kết hợp, sẽ dựa trên quan sát rồi đánh giá tình hình giải quyết, kiềm tỏa lây nhiễm chủng Corona mới. Nhà trường sẽ đưa ra quyết định dựa theo sự chỉ đạo của phủ Osaka và việc dỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong phủ Osaka. Hiện nay, tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài đến thứ 3, ngày 11 tháng 5 nên sẽ đợi quyết định mới, dự định sẽ mở lại hình thức giảng dạy kết hợp từ thứ 2, ngày 17 tháng 5 của tuần kế tiếp.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình lây nhiễm, có khi sẽ kéo dài việc giảng dạy trực tuyến toàn bộ nên mong quý vị thường xuyên xác nhận các liên lạc từ nhà trường( ví dụ: thông tin trên web, thông báo bằng mail từ các khoa…)

© 2019 EHLE INSTITUE OF OSAKA.