Skip to main content

Thông báo về việc kéo dài giảng dạy trực tuyến dựa theo lệnh kéo dài tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Ngày 29 tháng 5 năm 2021

 

Gửi toàn thể giáo viên và học sinh của học viện Ehle

 

Hiệu trưởng học viện Ehle Hagihara Daisaku

 

Thông báo về việc kéo dài giảng dạy trực tuyến dựa theo lệnh kéo dài tuyên bố tình trạng khẩn cấp

 

Lần này, chính phủ đã phát lệnh đối với phủ Osaka, tuyên bố tình trạng khẩn cấp được kéo dài tới ngày 20 tháng 6. Trong phủ Osaka, vẫn đang tiếp diễn tình trạng có nhiều người bị nhiễm mới. Nhà trường đã lưu ý tình trạng này và tuyên bố kéo dài việc giảng dạy trực tuyến như đang làm hiện nay đến ngày 20 tháng 6. Sẽ chấp thuận cho việc đến trường để xin cấp các loại giấy chứng nhận, trao đổi riêng về lộ trình học tập… như từ trước đến nay nhưng mong quý vị hãy nỗ lực hết mình trong đối sách phòng chống lây nhiễm.

Đối với học sinh, tránh ra ngoài khi không cần thiết, không khẩn cấp, tránh tham gia sự kiện, tiệc tùng… nhà trường rất mong học sinh sẽ hành động dựa theo quy định.

Ngoài ra, về việc mở lại lớp giảng dạy trực tiếp, sau khi lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp được gỡ bỏ sẽ cân nhắc trên nhiều khía cạnh như chỉ đạo của chính phủ, tình trạng lây nhiễm trong phủ Osaka, tình trạng của học sinh, giáo viên trong trường… rồi mới đưa ra quyết định. Sau khi gỡ bỏ tuyên bố, để việc giáo viên, học sinh đến trường không bị hỗn loạn, nhà trường sẽ sắp xếp thời gian chuẩn bị đầy đủ rồi mở lại lớp giảng dạy trực tiếp.

Rất mong nhận được sự thấu hiểu !

 

Hết

© 2019 EHLE INSTITUE OF OSAKA.