Skip to main content

Thông báo về việc tiêm vắc-xin phòng Corona

Ngày 20 tháng 7 năm 2021

Gửi toàn thể giáo viên và học sinh đang học tại học viện Ehle

Trường học viện pháp nhân Ehle

Thông báo về việc tiêm vắc-xin phòng Corona

 Việc tiêm phòng Corona đang tiến hành ở các quận, huyện, thành phố. Có lẽ, hầu hết phiếu tiêm phòng và hướng dẫn tiêm phòng đã đến tay mọi người. Vì có nhiều du học sinh ở trường của chúng ta nên đã tiến hành hiệp nghị với các cơ quan liên quan về việc thực hiện đặt lịch tiêm phòng dành cho các đoàn thể hoặc tiêm phòng theo nhóm ngành nghề nhưng hiện nay, do thiếu vắc-xin ở các quận, huyện, thành phố nên việc tiến hành gặp nhiều khó khăn. Với lý do đó, sẽ tiếp cận với việc tiêm phòng vắc-xin cho giáo viên, học sinh bằng phương châm dưới đây.
  1. Các giáo viên tự phán đoán tình hình khu vực nơi mình sống rồi tiến hành tiêm vắc-xin.
  2. Các học sinh hãy giữ hướng dẫn tiêm phòng cẩn thận, không được làm mất. Tiếp theo, tự phán đoán, tự đăng ký tiêm phòng được thì hãy tự đăng ký. Có thông tin hướng dẫn bằng nhiều loại ngôn ngữ, có link đi kèm ở phía dưới, hãy tham khảo. Ngoài ra, ngày chỉ định tiêm phòng sẽ là một ngày nghỉ học được tính là có phép.
  3. Trong tương lai gần, khi có thể đăng ký trôi chảy ở thành phố Osaka, sẽ tổ chức buổi hướng dẫn đăng ký, nội dung chi tiết tới toàn thể học sinh. Ngoài ra, tiếp tục tiến hành xem xét đăng ký theo đoàn thể. Sẽ thông báo thông tin trên Web, trang mạng xã hội…
  4. Không cưỡng chế tiêm phòng vắc-xin nên tự bản thân phán đoán việc tiêm hay không tiêm rồi hãy tiến hành. Trung tâm tư vấn trường hợp không thể phán đoán có thông tin tham khảo gắn ở đường link dưới, hãy xác nhận.
( Thông tin tham khảo)
  1. Về việc tiêm phòng  Trung tâm giao lưu quốc tế
Phiếu tiêm phòng, thời gian tiêm, nơi tiêm, phiếu hẹn, đồ vật mang theo… có thông tin toàn diện. Tiếng Nhật:https://www.ih-osaka.or.jp/2021/05/27/koronawakuchin1/ Tiếng Anh: https://www.ih-osaka.or.jp/english/2021/03/17/koronawakuchin1/ Tiếng Trung:https://www.ih-osaka.or.jp/chinese/2021/03/17/koronawakuchin1/ Tiếng Việt:https://www.ih-osaka.or.jp/vietnamese/2021/06/10/koronawakuchin1/ Tiếng Hàn:https://www.ih-osaka.or.jp/korean/2021/03/17/koronawakuchin1/ 2  Toàn bộ quá trình từ lúc nhận phiếu tiêm cho đến lúc đặt được lịch( Tiếng Nhật, Anh, Trung, Hàn, Việt Nam, Thái, Indonesia, Myanmar) https://www.jpss.jp/ja/ Hết

© 2019 EHLE INSTITUE OF OSAKA.