Ký túc xá của EHLE và những khu nhà trọ EHLE liên kết thì an tâm, an toàn, tiện lợi Nơi ở hoàn hảo là nền tảng cuộc sống sinh viên

Ngoài ra còn có những nhà trọ khác bên ngoài có thể giới thiệu .

Ký túc xáYuso Kaikan
(Ký túc xá nữ)
YUSO KAIKAN (FEMALE DORM)

Yuso Kaikan
(Ký túc xá nam)
YUSO KAIKAN (MALE DORM)

Seiko Haitsu (Nam)
SEIKO HEIGHTS (MALE DORM)

Kasugasho (Nam)
KASUGA-SO (MALE DORM)

Ký túc xá EHLE’S DORMITORIES


Yuso Kaikan (Ký túc xá nữ)
YUSO KAIKAN (FEMALE DORM)


■Phí ký túc xá(tiền phí tương ứng với 1 người)

Đi bộ đến trường 5 phút/ Có trang bị đồ dùng sinh hoạt/ Buổi tối có người quản lý trực

Kiểu phòng Giá phòng Trang thiết bị※① Tiền bảo chứng※② Tiền vào nhà※③ Tổng cộng chi phí※④
6 tháng 6 tháng Chỉ có lần đầu tiên Tổng cộng chi phí 6 tháng
Phòng 2 ngườiA 220,000 yen 40,000 yen 10,000 yen 30,000 yen 300,000 yen
Phòng 2 ngườiB 200,000 yen 280,000 yen
Phòng 3 ngườiA 200,000 yen 280,000 yen
Phòng 3 ngườiB 180,000 yen 260,000 yen
Phòng 4 ngườiA 170,000 yen 250,000 yen
Phòng 4 ngườiB 150,000 yen 230,000 yen
Phòng 6 ngườiA 140,000 yen 220,000 yen

Trường hợp ra khỏi ký túc xá trong thời gian còn hợp đồng thì không hoàn tiền chi phí lại.
Số tiền ghi trên ứng với thời điểm hiện tại tháng 7 năm 2019. Cũng có trường hợp số tiền được thay đổi.

Yuso Kaikan (Ký túc xá nam)
YUSO KAIKAN (MALE DORM)


■Phí ký túc xá(tiền phí tương ứng với 1 người)

Đi bộ đến trường 3 phút / Có trang bị đồ dùng sinh hoạt / Có nhân viên thường trực và hộ trợ

Kiểu phòng Giá phòng Trang thiết bị※① Tiền bảo chứng※② Tiền vào nhà※③ Tổng cộng chi phí※④
6 tháng 6 tháng Chỉ có lần đầu tiên Tổng cộng chi phí 6 tháng
Phòng 2 ngườiA 190,000yen 40,000yen 10,000yen 30,000yen  270,000yen

Trường hợp ra khỏi ký túc xá trong thời gian còn hợp đồng thì không hoàn tiền chi phí lại.
Số tiền ghi trên ứng với thời điểm hiện tại tháng 7 năm 2019. Cũng có trường hợp số tiền được thay đổi.

Ký túc xá liên kết AFFILIATED RESIDENCES


Seiko Haitsu (Nam)
SEIKO HEIGHTS (MALE DORM)


■Phí ký túc xá(tiền phí tương ứng với 1 người)

Đến trường bằng xe đạp 5 phút / Có trang bị đồ dùng sinh hoạt / Có người quản lý trực

Kiểu phòng Giá phòng Trang thiết bị※① Tiền bảo chứng※② Tiền vào nhà※③ Tổng cộng chi phí※④
6 tháng 6 tháng Chỉ có lần đầu tiên Tổng cộng chi phí 6 tháng
Phòng 2 ngườiA 210,000yen 40,000yen 10,000yen 30,000yen 290,000yen

Trường hợp ra khỏi ký túc xá trong thời gian còn hợp đồng thì không hoàn tiền chi phí lại.
Số tiền ghi trên ứng với thời điểm hiện tại tháng 7 năm 2019. Cũng có trường hợp số tiền được thay đổi.

※Ký túc xá Seiko Haitsu chỉ ở được 6 tháng. Sau 6 tháng không gia hạn tiếp được.

Kasugasho (Nam)
KASUGA-SO (MALE DORM)


■Phí ký túc xá(tiền phí tương ứng với 1 người)

Đi bằng xe đạp đến trường 15 phút / Phòng 1 người / Có trang bị đồ dùng sinh hoạt / Có người quản lý trực

Kiểu phòng Giá phòng Trang thiết bị※① Tiền bảo chứng※② Tiền vào nhà※③ Tổng cộng chi phí※④
6 tháng 6 tháng Chỉ có lần đầu tiên Tổng cộng chi phí 6 tháng
Phòng 1 ngườiA 270,000yen 40,000yen 10,000yen 30,000yen 350,000yen
Phòng 1 ngườiB 240,000yen 40,000yen 10,000yen 30,000yen 320,000yen

Trường hợp ra khỏi ký túc xá trong thời gian còn hợp đồng thì không hoàn tiền chi phí lại.
Số tiền ghi trên ứng với thời điểm hiện tại tháng 7 năm 2019. Cũng có trường hợp số tiền được thay đổi.

※Ký túc xá Kasugasho phòng 1 người ở ( 6 chiếu) có 13 phòng và phòng 1 người ở B ( 4 chiếu rưỡi) có 2 phòng, tổng cộng là 15 phòng.

 

■ Những chi phí khác (chung trong toàn ký túc xá)


Bộ chăn đệm【mua】
( chăn, đệm lót, gối, tấm trải )
13,000yen Hãy trả trước tiền bộ chăn nệm cùng với chi phí ký túc xá. Giá bán sau khi đến Nhật là 14,000yên, vì số lượng có hạn nên cũng có trường hợp là không thể chuẩn bị được.

■ Thời hạn hợp đồng


 • Thời gian hợp đồng là thời gian từ ngày đến Nhật cho đến ngày ra khỏi ký túc xá.
  Ra khỏi ký túc xá giữa chừng khi còn trong thời hạn hợp đồng thì sẽ không hoàn lại chi phí.
 • Bạn nào có nguyện vọng muốn gia hạn ký túc xá thì 1 lần gia hạn là 6 tháng.
  Trong trường hợp này, cần phải chi trả tiền phòng và tiền cơ cở vật chất.

■ Cách đăng ký


 • Tiến hành đăng ký theo bảng hướng dẫn riêng và nộp đầy đủ học phí kỳ đầu đúng thời gian quy định.
 • Vì sẽ giữ phòng theo thứ tự nộp phí, nên nếu trong trường hợp gửi trễ, có khả năng sẽ không còn phòng.
 • ※①Bao gồm chi phí (điện, gas, nước, internet) của số tháng hơp đồng (6 tháng).
  Trường hợp sử dụng vượt quá định mức quy định sẽ bị thu thêm phần chi phí quá định mức.
  Trường hợp không chi trả sẽ trừ vào tiền bảo chứng khi ra khỏi phòng.
 • ※②Tiền bảo chứng toàn ký túc xá (10.000 yên) khi trả phòng sẽ được hoàn lại nếu trang thiết bị, phòng ở không bị hư hao, tổn thất hoặc là bị dơ.
 • ※③Phí vào ký túc xá (khi chuyển đến ở) nếu gia hạn ở tiếp sẽ không phải chi trả. Bao gồm cả bảo hiểm hỏa hoạn. Không hoàn tiền lại.
 • ※④Phí ký túc xá (chi phí thuê phòng ở) phải thanh toán 1 lần, không được trả góp.
 • ※⑤Ký túc xá Seiko Haitsu chỉ ở được 6 tháng. Sau 6 tháng không gia hạn tiếp được.
 • ※⑥Ký túc xá Kasugasho phòng 1 người ở ( 6 chiếu) có 13 phòng và phòng 1 người ở B ( 4 chiếu rưỡi) có 2 phòng, tổng cộng là 15 phòng.

Do việc tăng thuế tiêu thụ vào tháng 10 năm 2019, chi phí ký túc xá, chi phí mua chăn đệm… có thể được thay đổi từ tháng 10 năm 2019.