Khóa Luyện thi vào Đại học Tokyo – Kyoto – Osaka

3 điểm cần thiết để thi đỗ vào  Đại học Tokyo – Kyoto – Osaka

Luyện thi kỳ thi EJU,Giờ học chuyên môn phong phú.
Những môn cần thiết cho kỳ thi sẽ do các giáo viên gạo cội phụ trách.

Hướng dẫn tiến trình học theo hình thức cá nhân.
Tư vấn, hướng dẫn tiến trình học phù hợp với nguyện vọng, năng lực của
từng học sinh.Tư vấn, hướng dẫn tập trung vào các 7 trường Top đầu của
Nhật Bản như trường ĐH Tokyo, ĐH Kyoto, ĐH Osaka.

Kiểm tra “Marathon” buổi sáng
Có những bài kiểm tra nhỏ vào mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu giờ học.
Sự tích cóp vững vàng mỗi ngày sẽ là nguồn lực thúc đẩy sự phát triển lớn.

Nội dung giờ học

■ Tên môn học ■ Nội dung
■Kiểm tra “Marathon” buổi sáng■
Với việc luyện tập giải các đề thi của kỳ thi EJU nhằm mục đích nâng cao năng lực đọc hiểu,
nghe đọc hiểu và năng lực nghe.
■Đọc hiểu tiếng Nhật / Luyện đọc hiểu kỳ thi EJU■
Luyện tập những kỹ thuật đọc hiểu nhằm đạt điểm cao trong kỳ thi EJU và vòng 2 kỳ
thi Đại học.
■Văn phạm tiếng Nhật / Luyện văn phạm kỳ thi EJU■
Từ việc luyện tập văn phạm dần dần tích lũy kiến thức đạt văn phạm cao cấp hướng đến
đạt điểm cao trong kỳ thi EJU.
■Từ vựng tiếng Nhật / Luyện từ vựng kỳ thi EJU■
Từ việc luyện tập từ vựng dần dần tích lũy kiến thức đạt từ vựng cao cấp phạm vi rộng
hướng đến đạt điểm cao trong kỳ thi EJU.
■Nghe hiểu tiếng Nhật / Luyện nghe hiểu kỳ thi EJU / Luyện nghe hiểu-nghe đọc hiểu kỳ thi EJU■
Luyện nghe hiểu – nghe đọc hiểu và đạt được năng lực nghe hiểu được bài giảng của
trường Đại học hướng đến đạt điểm cao trong kỳ thi EJU.
■Tiểu luận, tập làm văn tiếng Nhật■
Luyện tập kỹ năng cho bài tiểu luận của kỳ thi lần 2 vào Đại học, hoặc lý do nguyện vọng
học Đại học cũng như bài thi viết của kỳ thi Du học.
■Giao tiếp học thuật I■
Luyện tập kỹ năng phỏng vấn cho kỳ thi vào Đại học hoặc các kỹ năng cần thiết cho việc
thuyết trình sau khi vào Đại học.
■Giao tiếp học thuật II■
Luyện tập kỹ năng cho các kỳ thi trong đó chú trọng kỹ năng cho kỳ thi vấn đáp- hội thoại
( tập luyện trình bày lưu loát kế hoạch tương lai của bản thân và ngành học mà bản thân định học lên).
■Hội thảo chuyên đề học lên・Định hướng nghề nghiệp■
Hỗ trợ thông qua thời gian các buổi học chuyên đề hay tư vấn hướng dẫn cá nhân về việc
luyện thi vào các trường Đại học Tokyo – Kyoto – Osaka.
■Quốc công lập anh ngữ■
Luyện thi TOEFL nhằm đạt được số điểm mà Đại học yêu cầu. Luyện thi nhằm đạt được
năng lực tiếng Anh trình độ Trung học.
■Toán II / Vật lý / Hóa học / Sinh vật■
Đối sách của kỳ thi du học Nhật bản cho khoa khoa học và đối sách cho kỳ thi thứ hai của
đại học
■Toán I / Môn Tổng hợp■
Đối sách của kỳ thi du học Nhật bản cho khoa văn học và đối sách cho kỳ thi thứ hai của
đại học
■Tư vấn hướng dẫn tiến trình học cho từng cá nhân■
Giáo viên chủ nhiệm sẽ hướng dẫn, tư vấn tiến trình học phù hợp với nguyện vọng của từng
học sinh và phù hợp với các Đại học Tokyo, đại học Kyoto, đại học Osaka.

Bảng thời gian biểu (Trung thượng cấp)

Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
0 8:30-8:45 Kiểm tra
“Marathon”
buổi sáng
Kiểm tra
“Marathon”
buổi sáng
Kiểm tra
“Marathon”
buổi sáng
Kiểm tra
“Marathon”
buổi sáng
Kiểm tra
“Marathon”
buổi sáng
1 9:00-9:45 Nghe hiểu
tiếng Nhật
Luyện nghe hiểu
kỳ thi EJU
Luyện nghe
hiểu-nghe
đọc hiểu kỳ
thi EJU
Giao tiếp
học thuật I
Văn phạm
tiếng Nhật
2 9:50-10:35 Từ vựng Giao tiếp
học thuật.
Luyện đọc hiểu
kỳ thi EJU
Giao tiếp
học thuật I
Văn phạm
tiếng Nhật
3 10:45-11:30 Luyện văn
phạm kỳ
hi EJU
Giao tiếp
học thuật.
Luyện đọc hiểu
kỳ thi EJU
Viết văn –
Tiểu luận
Luyện từ vựng
kỳ thi EJU
4 11:35-12:20 Luyện văn
phạm kỳ
hi EJU
Giao tiếp
học thuật.
Luyện đọc hiểu
kỳ thi EJU
Viết văn –
Tiểu luận
Luyện từ vựng
kỳ thi EJU
5 12:20-13:20 Nghỉ trưa
6 13:20-14:05 Hệ Tự nhiên Hội thảo chuyên đề học lên・
Định hướng nghề nghiệp
Vật lý Giao tiếp
học thuật Ⅱ
Toán 2 Quốc công
lập anh ngữ
Hệ Nhân văn Hội thảo chuyên đề học lên・
Định hướng nghề nghiệp
Toán 1 Giao tiếp
học thuật Ⅱ
Môn Tổng hợp Quốc công
lập anh ngữ
7 14:15-15:00 Hệ Tự nhiên Hội thảo chuyên đề học lên・
Định hướng nghề nghiệp
Vật lý Giao tiếp
học thuật Ⅱ
Toán 2 Quốc công
lập anh ngữ
Hệ Nhân văn Hội thảo chuyên đề học lên・
Định hướng nghề nghiệp
Toán 1 Giao tiếp
học thuật Ⅱ
Môn Tổng hợp Quốc công
lập anh ngữ
8 15:05-15:50 Hệ Tự nhiên Sinh học Toán 2 Chỉ đạo tiến học
cho từng cá nhân
Hóa học Chỉ đạo tiến học
cho từng cá nhân
Hệ Nhân văn Chỉ đạo tiến học
cho từng cá nhân
Môn Tổng hợp Chỉ đạo tiến học
cho từng cá nhân
Toán 1 Chỉ đạo tiến học
cho từng cá nhân
9 16:00-16:45 Hệ Tự nhiên Sinh học Toán 2 Chỉ đạo tiến học
cho từng cá nhân
Hóa học Chỉ đạo tiến học
cho từng cá nhân
Hệ Nhân văn Chỉ đạo tiến học
cho từng cá nhân
Môn Tổng hợp Chỉ đạo tiến học
cho từng cá nhân
Toán 1 Chỉ đạo tiến học
cho từng cá nhân

 

Đỗ khoa kinh tế đại học OsakaThi đỗ

Đỗ khoa kinh tế đại học OsakaThi đỗ

Trước khi nhập học vào Ehle, điểm số của tôi trong kỳ thi Nihon Ryugaku đạt 576 điểm trong tổng số 800 điểm. Tiếng Nhật chỉ đạt 281điểm trong tổng số 400 điểm. Với điểm số này thì không thể nào đạt được nguyện vọng 1 là thi đỗ vào trường Đại học Osaka và Đại học Hitotsu Bashi được. Vì tôi nhập học vào Ehle trực tiếp từ nước ngoài nên tôi chưa quen với cuộc sống ở Nhật. Tuy nhiên tôi học lớp luyện thi đại học Osaka-Đại học Kyoto – Đại học Tokyo, số lượng học sinh ít, không khí học rất tốt. Việc chỉ đạo tiến học cũng rất chặt chẻ. Nên rất an tâm, và tôi cũng theo kịp tiến độ học của lớp. Và sau 1 năm, trong kỳ thi Nihon Ryugaku, thành tích tăng lên thêm 160 điểm trong tổng số 800 điểm. Với kết quả này là điều ngạc nhiên nhất đối với tôi. Lẽ dĩ nhiên trình độ học của lớp luyện thi Đại học Osaka – Đại học Kyoto – Đại học Tokyo ở Học viện Ehle là cao nhưng sự đoàn kết của các bạn trong lớp là điều tuyệt vời của lớp học này. Xin chân thành cám ơn rất nhiều.

LE THI THANH THUY

LE THI THANH THUY


Thành tích thi đỗ các trường Cao học quốcThi đỗ

Thành tích thi đỗ các trường Cao học quốcThi đỗ

Tôi là du học sinh đến từ đất nước không có ký tự Hán tự nên việc học tiếng Nhật rất khó khăn. Đặc biệt là chữ Hán tự rất khó. Vì lẽ đó thành tích thi tiếng Nhật kỳ thi Ryugaku lúc ban đầu không đuợc tốt. Tuy nhiên tôi đã cố gắng học. Và sau 6 tháng kết quả kỳ thi Ryugaku đạt 114 điểm. Và đã thi đỗ vào trường Đại học phủ lập Osaka theo đúng nguyện vọng. Tôi đã học lớp quốc công lập ở Học viện Ehle. Những bạn học trong lớp cũng cùng tâm nguyện nên môi trường học rất tốt. Xin chân thành cám ơn.

PHAN QUYNH UYEN

PHAN QUYNH UYEN