VỀ THỜI HẠN NỘP ĐƠN VÀ HỌC PHÍ

Chi tiết về học phí, thời hạn nộp và cách nộp
(1) Chi tiết về học phí
Nhập học vào tháng 4
Nếu đóng 6 tháng

≪Các khoản chi phí≫

≪Số tiền≫
Khóa luyện thi Cao học
Khóa luyện thi vào ĐH Tokyo – Kyoto – Osaka
Khóa luyện thi vào ban khoa học cơ bản/ban xã hội nhân văn của trường ĐH quốc công lập.

≪Số tiền≫
Khóa luyện thi thông thuờng
Khóa dự bị việc làm

≪Thời hạn nộp≫

Tiền thi

20.000 yen

20.000 yen

Khi nộp hồ sơ

Tiền nhập học

70.000 yen

70.000 yen

Đóng trong thời hạn chỉ định sau khi trường đã xét duyệt xong

Tiền học phí  (6 tháng)
Các chi phí  (1 năm)

360.000 yen
100.000 yen

360.000 yen
35.000 yen

Đóng trong thời hạn chỉ địh sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú

Cộng

550.500 yen

485.000 yen

Tiền học phí  (6 tháng)

360.000 yen

360.000 yen

(sau khi nhập học) ngày 20 tháng 8

 

Tổng cộng

910.000 yen

845.000 yen

 

Nếu đóng một lần cho 1 năm (được giảm 20.000 yen tiền học phí)

≪Các khoản chi phí≫

≪Số tiền≫
Khóa luyện thi Cao học
Khóa luyện thi vào ĐH Tokyo – Kyoto – Osaka
Khóa luyện thi vào ban khoa học cơ bản/ban xã hội nhân văn của trường ĐH quốc công lập.

≪Số tiền≫
Khóa luyện thi thông thuờng
Khóa Dự bị việc làm

≪Thời hạn nộp≫

Tiền thi

20.000 yen

20.000 yen

Khi nộp hồ sơ

Tiền nhập học

70.000 yen

70.000 yen

Đóng trong thời hạn chỉ định sau khi trường đã xét duyệt xong

Tiền học phí (1 năm)
Các chi phí  (1 năm)

700.000 yen
100.000 yen

700.000 yen
35.000 yen

Đóng trong thời hạn chỉ định sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú

Tổng cộng

890.000 yen

825.000 yen

 

Nhập học vào tháng 10
Nếu đóng 6 tháng

≪Các khoản chi phí≫

≪Số tiền≫
Khóa luyện thi Cao học
Khóa luyện thi vào ĐH Tokyo – Kyoto – Osaka
Khóa luyện thi vào ban khoa học cơ bản/ban xã hội nhân văn của trường ĐH quốc công lập.

≪Số tiền≫
Khóa luyện thi thông thuờng
Khóa dự bị việc làm

≪Thời hạn nộp≫

Tiền thi

20.000 yen

20.000 yen

Khi nộp hồ sơ

Tiền nhập học

70.000 yen

70.000 yen

Đóng trong thời hạn chỉ định sau khi trường đã xét duyệt xong

Tiền học phí (6 tháng)
Các chi phí  (1 năm rưỡi)

360.000 yen
150.000 yen

360.000 yen
52.500 yen

Đóng trong thời hạn chỉ định sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú

Cộng

600.000 yen

502.500 yen

Tiền học phí (6 tháng)

360.000 yen

360.000 yen

(sau khi nhập học) ngày 20 tháng 2 năm sau

Tiền học phí (6 tháng)

360.000 yen

360.000 yen

(sau khi nhập học) ngày 20 tháng 8 năm sau

 

Tổng cộng

1.320.000 yen

1.222.500 yen

 

 Nếu nộp một lần (được giảm 30.000 yen tiền học)

≪Các khoản chi phí≫

≪Số tiền≫
Khóa luyện thi Cao học
Khóa luyện thi vào ĐH Tokyo – Kyoto – Osaka
Khóa luyện thi vào ban khoa học cơ bản/ban xã hội nhân văn của trường ĐH quốc công lập.

≪Số tiền≫
Khóa luyện thi thông thuờng
Khóa Dự bị việc làm

≪Thời hạn nộp≫

Tiền thi

20.000 yen

20.000 yen

Khi nộp hồ sơ

Tiền nhập học

70.000 yen

70.000 yen

Đóng trong thời hạn chỉ định sau khi trường đã xét duyệt xong

Tiền học phí (1 năm rưỡi)
Các chi phí  (1 năm rưỡi)

1.050.000 yen
150.000 yen

1.050.000 yen
52.500 yen

Đóng trong thời hạn chỉ định sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú

Tổng cộng

1.290.000 yen

1.192.500 yen

 

(2) Cách nộp : Học phí của lần đóng đầu tiên sẽ chuyển vào tài khoản của trường chỉ định.
(3)Những chú ý trong việc nộp tiền
① Trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú hoặc vì lý do của học viên mà rút hồ sơ thì sẽ không hoàn lại tiền thi 20,000yên.
② Sau khi được cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú nhưng học viên không được cấp visa xuất cảnh hoặc là không làm thủ tục xin visa xuất cảnh thì sẽ bị thu 50,000yên (bao gồm tiền thi 20,000yên và 30,000yên trong số tiền nhập học).
③ Nếu học viên từ chối nhập học vì lý do cá nhân, trường hợp đã viết đơn thông báo và nộp trong kỳ hạn : cuối tháng 3 (đối với học viên nhập học tháng 4), cuối tháng 9 (đối với học viên nhập học tháng 10) thì sẽ bị thu tiền thi 20,000yên và tiền nhập học 70,000yên, còn những chi phí khác sẽ được hoàn lại. Tuy nhiên nếu không viết đơn thông báo hoặc viết đơn thông báo nhưng nộp quá với kỳ hạn quy định thì sẽ không đuợc hoàn lại bất kỳ chi phí nào hết.
④ Nếu không nộp đủ và đúng hạn số tiền ghi trên thì coi như là bỏ không nhập học. Xin hãy chú ý. Đặc biệt là trường hợp nộp từ nước ngoài thì nên làm thủ tục chuyển tiền sớm.