Hồ sơ cần nộp (mang đến trường nộp chung với 20.000 yen tiền thi)
【Hồ sơ học viên cần chuẩn bị】

Hồ sơ cần chuẩn bị

Những điểm lưu ý

1. 8 tấm hình (3cm×4cm) Hình chụp trong vòng 3 tháng
mặt sau ghi quốc tịch, tên và ngày tháng năm sanh
2. Đơn xin vào học Có giấy mẫu 
3. Tờ lý lịch Có giấy mẫu
※Xin ghi rõ địa chỉ của trường và nơi làm việc
4. Bằng tốt nghiệp của trường cuối cùng Bản gốc Bằng tốt nghiệp của trường cuối cùng
5. Thành tích biểu của trường cuối cùng Bản gốc Tờ thành tích biểu của trường cuối cùng
6. Copy của hộ chiếu Người có hộ chiếu thì xin copi hết tất cả các trang đã có ghi
7. Tờ tuyên thệ Có giấy mẫu
8. Tờ giải thích về việc làm đơn lại
(dành cho người làm lại)
Có giấy mẫu

※Nếu thuộc vào các trường hợp bên dưới thì cần phải nộp thêm

Ⅰ.Bằng tốt nghiệp tiểu học và tờ giải thích tại sao tuổi nhập học ngoài qui định
(dành cho người có tuổi nhập học tiểu học ngoài qui định)
Xin nộp giấy giải thích lý do, bản gốc Bằng tốt nghiệp tiểu học, tờ kỷ lục về cuộc sống.
Ⅱ.Giấy chứng nhận đang học ở trường hay giấy Chứng minh thành tích biểu
(dành cho sinh viên .v.v…)
Nếu đã thôi học thì xin nộp Giấy chứng nhận thời gian đã học ở trường, Giấy chứng nhận bỏ học .v.v…
Ⅲ.Giấy chứng nhận tại chức (dành cho người đang tại chức)
nếu có dự định phục chức, xin nộp thêm tờ Chứng minh dự định phục chức
Do công ty cấp, phải có ghi thời gian làm, chức vị, loại công việc .v.v…

Nếu giấy chứng nhận là mẫu giấy của công ty thì rất tốt.

Ⅳ.Giấy chứng minh thôi việc
(dành cho người trong quá khứ đã từng làm việc)
Chứng minh tất cả các nơi đã từng làm trong quá khứ, có ghi thời gian đã làm, chức vị, loại công việc .v.v… Nếu là mẫu giấy của công ty thì rất tốt.
Ⅴ.Giấy chứng minh về Nhật ngữ
(dành cho người đã từng học Nhật ngữ tại trường dạy tiếng Nhật)
Đối với người đã từng học tiếng Nhật ngữ tại trường Nhật ngữ ở nước ngoài, xin nộp Giấy chứng nhận đã thụ khóa của cơ quan giáo dục đó cấp.

【Hồ sơ người bảo trợ cần chuẩn bị】

Hồ sơ cần chuẩn bị

Những điểm lưu ý

1. Tờ bảo trợ kinh phí Có giấy mẫu
2. Hồ sơ chứng nhận mối quan hệ với học viên Hồ sơ có thể chứng minh về mối thân tộc như phiếu cư dân, hộ tịch .v.v…
3.Giấy chứng nhận nghề nghiệp Giấy chứng nhận tại chức hay Giấy phép kinh doanh công ty .v.v…
4.Giấy chứng nhận tiền trong tài khoản Giấy chứng nhận có tiền ở đó
5.Giấy chứng nhận thu nhập hay nộp thuế Giấy do cơ quan thuế ở đó cấp

[Nếu người bảo trợ đang ở Nhật]

Hồ sơ cần chuẩn bị

Những điểm lưu ý

1. Tờ bảo trợ kinh phí Có giấy mẫu. Xin ghi chi tiết về việc nhận chịu trách nhiệm chi phí du học của học viên.
Nếu giấy mẫu ghi không đủ, có thể ghi thêm vào tờ khác rồi kèm theo.
2. Hồ sơ chứng nhận mối quan hệ với học viên Nếu là người có mối quan hệ thân tộc với học viên thì xin nộp hồ sơ chứng minh về mối thân tộc như phiếu cư dân, hộ tịch .v.v…
Nếu là người có mối quan hệ trên nghề nghiệp hay quan hệ cá nhân thì xin xem [Các điều cần lưu ý khi nộp hồ sơ] ở [Hồ sơ xin nhập học].Xin hãy nộp Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh của mình, Chứng minh nhân dân của nguời Bảo lãnh.
3. Giấy chứng nhận thu nhập Người lãnh lương thì nộp giấy thuế do tòa hành chánh hay công ty cấp. Người kinh doanh thì xin nộp một trong các giấy: Giấy chứng nhận lợi tức do Sở thuế cấp hay Bản lưu của giấy chúng nhận đã khai thuế (có đóng dấu của sở thuế).
4. Giấy chứng nhận nghề nghiệp Nếu là nhân viên thì xin Giấy chứng nhận tại chức của công ty.

Nếu là đơn vị doanh nghiệp tư nhân hay nhà kinh doanh thì nộp một trong các giấy: Văn bản đăng ký được trích lục nguyên bản, Giấy phép kinh doanh, Bản lưu của giấy chứng nhận đã khai thuế (có ghi địa chỉ và tên công ty).

5. Phiếu cư dân hoặc Giấy chứng nhận đã đăng ký ngoại kiều Phải là giấy có ghi tên tất cả người trong nhà
6. Giấy chứng nhận tiền trong tài khoản Giấy chứng nhận có tiền trong tài khoản do người bảo trợ đứng tên