Khóa Luyện thi thông thường

3 điểm giúp ước mơ thành hiện thực

Những đối sách thi đỗ N1, N2 kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
Vốn rất hữu ích cho tiến học hay tìm việc làm.

Nâng cao thành tích trong kỳ thi EJU
với những bạn muốn vào đại học,

Tư vấn và chỉ đạo tiến lộ đúng với mục tiêu đặt ra.

Nội dung giờ học ※Sơ cấp là tiếng Nhật Tổng hợp

Tên môn học Nội dung
Đọc hiểu
(Trung cao cấp)
Trau dồi kỹ thuật từ năng lực đọc hiểu cơ bản đến đọc nhanh, đọc tinh trình độ cao cấp. Bao gồm cả việc luyện thi cho các kỳ thi.
Văn phạm
(Trung cao cấp)
Trau dồi khả năng đọc hiểu những mẫu ngữ pháp từ cơ bản đến ứng dụng nâng cao. Bao gồm cả việc luyện thi cho các kỳ thi.
Từ vựng
(Trung cao cấp)
Trau dồi vốn từ vựng dùng trong giáo trình học tập hay trình độ N3, N2, N1 của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Bao gồm cả việc luyện thi cho các kỳ thi.
Những hoạt động tổng hợp
(Sơ Trung Cao cấp)
(Nghiên cứu địa phương,
Lễ công bố kết quả)
TTiến hành những hoạt động nhằm công bố kết quả của năng lực Nhật ngữ có được của mỗi kỳ, và kế tục các hoạt động với mục tiêu giao lưu địa phương và nghiên cứu địa phương.
Nghe hiểu
(Trung cao cấp)
Đáp ứng năng lực nghe hiểu từ luyện tập cơ bản đến kiểu nghe hiểu của kỳ thi năng lực tiếng Nhật và kỳ thi EJU.
Hội thoại
(Sơ trung cao cấp)
Trau dồi khả năng hội thoại từ hội thoại cơ bản thường ngày đến hội thoại cao cấp như đến thuyết minh sự vật, thuyết phục, nói lên ý kiến, v.v…
Tác văn
(Sơ trung cao cấp)
Trau dồi khả năng tác văn từ việc cơ bản là xem trọng câu cú, từ vựng cho đến khả năng biểu hiện như cấu trúc bài, v.v…
Hướng nghiệp Phát hiện ra con đường thích hợp nhất với bản thân, đồng thời sẽ nhận được gợi ý nhằm đạt được mục tiêu đặt ra.

 

Lịch học ví dụ

 Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 9:00-9:45 Văn phạm
trung cấp
Văn phạm
trung cấp
Văn phạm
trung cấp
Từ vựng
trung cấp
Từ vựng
trung cấp
2 9:50-10:35 Văn phạm
trung cấp
Văn phạm
trung cấp
Văn phạm
trung cấp
Từ vựng
trung cấp
Từ vựng
trung cấp
3 10:45-11:30 Đọc hiểu
trung cấp
Đọc hiểu
trung cấp
Đọc hiểu
trung cấp
Tác văn
trung cấp
Hội thoại
trung cấp
4 11:35-12:20 Đọc hiểu
trung cấp
Đọc hiểu
trung cấp
Đọc hiểu
trung cấp
Tác văn
trung cấp
Hội thoại
trung cấp
5 12:20-13:20 Nghỉ trưa
6 13:20-14:05 Nghe hiểu
trung cấp
Nghe hiểu
trung cấp
Nghe hiểu
trung cấp
7 14:15-15:00 Hoạt động
tổng hợp
(chẳng hạn luyện thi)
Hướng
nghiệp
Hoạt động
tổng hợp
(chẳng hạn luyện thi)
Đại học ShizuokaThi đỗ

Đại học ShizuokaThi đỗ

NGUYEN HOANG SON


Đại học sư phạm OsakaThi đỗ

Đại học sư phạm OsakaThi đỗ

TRAN TRI BAO


Đại học FukushimaThi đỗ

Đại học FukushimaThi đỗ

PHAM THUAN NHAN


Đại học tỉnh lập Fukui  Thi đỗ

Đại học tỉnh lập Fukui Thi đỗ

NGUYEN THANH HANG